Vỉ Cỏ Kết Hợp Gỗ Tự Nhiên B41H2

60.000  49.000 

 • Cỏ nhân tạo
  Chiều cao sợi cỏ         10 mm
  Mật độ múi khâu          120/10cm
  Khoảng cách hàng       1/16 inch
  Màu sắc                        bronze green
  Lới đế                                single layer
  Trọng lượng                 1 sản phẩm   460g / vỉ
  Gỗ
  Loại gỗ Gỗ                   Tràm
  Kích thước                  12mm x 45mm x 98mm
  Hình thức                     liên kết với vỉ Bắn vít hoặc Ép chốt
  Loại sơn bề mặt Gỗ     Sơn bóng gốc dầu